DARMOWA DOSTAWA

Producenci

Regulamin

 

Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego"AleEko Cafe" działającego pod adresem: www.aleekocafe.com, prowadzonego przez:

Bio Street  z siedzibą w Warszawa, ul.Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa -  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588989, REGON: 363115325, NIP: 5242788649, zwaną później „Sprzedawcą”.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Bio Street czynności prawnej, niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Newsletter - gazetka elektroniczna (wiadomość email) informująca o aktualnych promocjach i nowościach w asortymencie Sklepu oraz poradach i recenzjach produktów na blogu.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

Sklep internetowy AleEko Cafe (Sklep) - serwis internetowy działający pod adresem www.aleekocafe.com umożliwiający w szczególności składanie Zamówień;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w Sklepie internetowym AleEko Cafe. Składając zamówienie Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.

Ceny w Sklepie internetowym AleEko Cafe podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, wycofywania produktów ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego AleEko Cafe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny, parametry oraz opisy produktów są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą odbiegać od rzeczywistości. Opakowania produktów mogą różnić się od siebie w zależności od partii.

 

§2 Składanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu .

Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Realizacja zamówień po za granice Polski wymaga indywidualnego ustalenia warunków.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Sklepu w przypadku przelewu tradycyjnego lub w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu BlueMedia po otrzymaniu potwierdzenia przelania środków przez Klienta.

Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży oraz zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o tym fakcie w terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Sklep zobowiązuje się również do zwrotu całej kwoty opłaconego zamówienia na wskazany rachunek bankowy klienta .

 

§3 Newsletter

 Klient ma możliwość zapisania się do Newslettera.

Newsletter wysyłany jest wyłącznie do osób, które wyraziły chęć otrzymywania go.

Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową bądź kliknąć na link rezygnacyjny zawarty w wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.

 

§4 Zamówienia

Zamówienia można składać na dwa sposoby:

  • jako zarejestrowany Klient

W celu złożenia zamówienia należy poprawnie zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu wypełniając wszystkie wymagane pola a następnie zalogować się do swojego konta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym.

Następnym krokiem jest wybór towaru, sposobu dostawy oraz formy płatności. Po wyborze sposobu dostawy wyświetlana jest informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami wysyłki)

Do pomyślnego zakończenia procedury składania zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Do momentu złożenia zamówienia (wyboru rodzaju płatności podczas procesu składania zamówienia) na stronie internetowej Sklepu istnieje możliwość zmiany zamówienia w zakresie rodzaju i ilości towaru oraz wyboru przesyłki.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia przez Sklep na podany przy rejestracji adres e-mail. Na ten sam adres e-mail wysyłane będą informacje o statusie zamówienia.

Zarejestrowani Klienci po zalogowaniu na swoim koncie na stronie Sklepu mają wgląd do informacji na temat wszystkich złożonych przez siebie zamówień.

  • jako Gość – bez konieczności rejestracji.

Aby złożyć zamówienie jako Gość należy wybrać towar, a następnie wypełnić dane niezbędne do wysyłki, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Po wyborze sposobu dostawy wyświetlana jest informacja na temat całkowitej wartości zamówienia ( wraz z kosztami wysyłki)

Do pomyślnego zakończenia procedury składania zamówienia konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Do momentu złożenia zamówienia (wyboru rodzaju płatności podczas procesu składania zamówienia) na stronie internetowej Sklepu istnieje możliwość zmiany zamówienia w zakresie rodzaju i ilości towaru oraz wyboru przesyłki

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia przez Sklep na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Na ten sam adres e-mail wysyłane będą informacje o statusie zamówienia.

 

§5 Płatność

Płatności za zamówienia złożone w Sklepie internetowym AleEko Cafe można dokonać:

  • Przelewem tradycyjnym na konto Sklepu prowadzone przez mBank :

29 1140 2004 0000 3102 7596 3434

Bio Street Sp. z o.o., Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa

  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych  prowadzi: pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia będą anulowane przez Sklep. 

„W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)

§6 Dostawa i całkowity przewidywany czas realizacji zamówienia

Zamówione produkty wysyłane są na terenie Polski na koszt kupującego. Wysyłka po za granice Polski wymaga każdorazowo indywidualnego ustalenia ze Sprzedawcą i realizowana jest na koszt Klienta.

Zamówione produkty można również odbierać w siedzibie firmy i w punktach partnerskich.

Zamówienia wysyłane są w dni robocze.

Przewidywany całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

Na przewidywany całkowity czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy deklarowany przez przewoźnika.

Całkowity przewidywany czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu opłacenia zamówienia, a więc w przypadku przelewu tradycyjnego od wpłynięcia środków pieniężnych na konto Sklepu, a w przypadku przelewu on - line od potwierdzenia realizacji płatności przez serwis Blue Media S.A.

Całkowity przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w wyniku nieprzewidzianych sytuacji lub dużej liczby zamówień oraz z winy przewoźnika.

Przy odbiorze przesyłki z zamówieniem od przewoźnika Klient powinien sprawdzić jej stan. W razie uszkodzenia bądź otwarcia przesyłki przez osoby trzecie zalecamy sporządzić protokół szkody co umożliwi reklamację usługi u przewoźnika.

Sklep udostępnia przewoźnikowi niezbędne do wykonania usługi dane teleadresowe Klienta.

 

§7 Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument który zawarł umowę poza lokalem lub na odległość może odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu objęcia Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby zwrócić zakupiony Towar należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Zwroty i Reklamacje" Korzystanie z zamieszczonego na stronie Sklepu formularza nie jest konieczne. Wymagane jest złożenie jednoznacznego oświadczenia z informacją o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia odstąpienia od umowy na adres mailowy podany podczas zawierania umowy sprzedaży.

Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Bio Street Sp. z o.o., Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sklepu: biuro@alekocafe.com

Po odstąpieniu od umowy sprzedaży poza lokalem lub na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towarów w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sklepu: Bio Street Sp. z o.o., Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa. Zwracany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu.

Konsument nie ponosi z tytułu zwrotu żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawca utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 

§8 Reklamacje

Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W przypadku chęci skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien poinformować o swoim zamiarze Sklep drogą mailową, odesłać Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce ”Zwroty i reklamacje” na adres: Bio Street Sp. z o.o., Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa. Odsyłany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona Sprzedający zwróci Klientowi koszt przesyłki.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (obniżenie ceny, zwrot pieniędzy) wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, drogą mailową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego Towaru wraz z formularzem reklamacji dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje” lub innym dokumentem zawierającym dane kontaktowe Klienta, nazwę reklamowanego Towaru, dokładny opis przyczyny reklamacji Towaru oraz preferowany przez Klienta sposób rozwiązania reklamacji.

 

§9 Ochrona danych osobowych

Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zamówienia bez rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.  Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.  Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez sklep traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

 

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nazwa serwisu „AleEko Cafe”, adres pod którym jest dostępny: www.aleekocafe.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące  mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

O zmianach regulaminu Klienci informowani będą poprzez informację na stronie internetowej serwisu AleEko Cafe w zakładce „Regulamin”.

Użytkownicy Sklepu mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Bio Street Sp. z o.o., Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 720 910 170

c) za pośrednictwem e-mail: biuro@aleekocafe.com

 

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2020r.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl